ต่อไปนี้ ความร่วมมือ แสดง ( ครอบคลุม (. New York graffiti legend Crash  featured ), Bio (. Tats Cru ) ได้ร่วมงานกับอังกฤษ นิควอล์คเกอร์ สัมภาษณ์ . ) สำหรับฉบับพิมพ์ใหม่ที่เรียกว่า Sea of ​​Love จะออกในวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่นี่ สำหรับ $ 400 - cool kitchen appliances 2017. ฉบับมีขนาด 21.5 x 21.5 นิ้วและมาพร้อมกับเลข (70 +15 AP’ s + 1HC).

พูดคุยเรื่อง Nick Walker ที่นี่ .