. Mark Ryden มีโครงการด้านเพื่อให้ความรักของคุณสำหรับนักวาดภาพที่มีชื่อเสียง lowbrow มีชีวิตอยู่. , พิมพ์เผยแพร่ , ปกอัลบั้มออกแบบ . , และ ภาพวาดเพื่อการกุศล . ตอนนี้เราได้เหลือบมองจากสิ่งอื่นที่เขากำลังทำอยู่กับประติมากรรมเนื้อสัตว์เล็กน้อย - 1 сентября. เวลาเท่านั้นจะบอกได้ว่านี่เป็นเพลงเดี่ยวที่กำลังจะมีขึ้นหรือสำหรับความพยายามอื่น ๆ หรือไม่.

พูดคุย Mark Ryden ที่นี่ .