หลังจากเดินทางไปแล้วเล็กน้อยÂ LUDO Â ((. 9) interviewed ) ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเดือนที่แล้วในประเทศบ้านเกิดของเขา. การต่อเนื่องของการทำงานถนน การแก้แค้นของธรรมชาติ - ศิลปินชาวฝรั่งเศสช่วยปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตและพืชเพื่อทำสงครามกับมนุษย์. ที่น่าประทับใจมากที่สุดนี้แมลงขนาดใหญ่ wheatpasted ขึ้นในลีล. ลองดูที่เหลือของงานด้านล่าง - eos wallet review..

พูดคุย Ludo ที่นี่ .