James Jarvis @ The Standard (New York)

เมื่อเดือนที่แล้วเรากล่าวว่า James Jarvis ( (. 9) ) จะลงนามในหนังสือเล่มใหม่ของเขา De Profundis, ที่ ร้านมาตรฐาน . นิวยอร์ก. ตอนนี้เรามีรูปภาพบางส่วนของภาพเขียนเฉพาะที่เป็นภาพวาดของอังกฤษที่สร้างขึ้นในหน้าต่างของร้านค้ารวมทั้งผลงานที่เขาผลิตเพื่อการแสดง.

หลังจากกระโดดขึ้น


James Jarvis @ The Standard (New York)

James Jarvis @ The Standard (New York)

(38. )

ภาพถ่ายผ่านศิลปิน.
พูดคุย James Jarvis ที่นี่ .